ΓΑΛΛΙΚΑ

Γιατί να μάθω Γαλλικά;

Τα Γαλλικά έχουν μία δυναμική παρουσία στο χώρο της Ευρώπης, καθώς χρησιμοποιούνται σε τρεις εξαιρετικά ισχυρές χώρες της, τη Γαλλία, την Ελβετία και το Βέλγιο. Άλλωστε, οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί θεσμοί βρίσκονται σε γαλλόφωνο έδαφος(Βρυξέλλες, Στρασβούργο), όπως και διεθνείς οργανισμοί (ΟΗΕ, Γενεύη). Η γνώση της γαλλικής γλώσσας αποτελεί βάση για τις άλλες λατινογενείς γλώσσες (Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, κ.α.) και διευκολύνει σημαντικά την εκμάθησή τους. Τα γαλλικά και βέλγικα Πανεπιστήμια, όπως και τα καναδέζικα, βρίσκονται στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, τόσο για θετικές όσο και για θεωρητικές σπουδές. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει πληθώρα γαλλικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τραπεζικό, εμπορικό χώρο, αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας. Οι Γάλλοι τουρίστες αποτελούν, μια από τις τρείς εθνότητες με την ισχυρότερη παρουσία κάθε χρόνο στην Ελλάδα.

- Προετοιμασία μαθητών , φοιτητών-ενηλίκων από γαλλόφωνη καθηγήτρια για τα πτυχία:  Α 1-2 / Β1-2 / C1-2 / SORBONNE και ΚΠΓ

- Προετοιμασία μαθητών για το σχολικό μάθημα επιλογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (WORD)